z Project management

  • Tvorba vize, strategie, stanovení cílů a plánování následných kroků a nástrojů k jejímu naplnění
  • Tvorba systémů podpory a kontroly
  • Vedení a koordinace projektů
  • Propojení spolupracovníků a jejich kontrola, dohlížení na plnění úkolů, termínů